Transparentní účet

Název: iČesko - účet pro příspěvky | Číslo: 115-5527330287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
4. 6. 2019 500,00 CZK — / — / — Ullmann Alois (1664121053/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Alois Ullmann
31. 5. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
20. 5. 2019 300,00 CZK — / — / — Barošová, Lucie (2900199958/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Členský příspěvek Barošová
14. 5. 2019 - 4 000,00 CZK — / — / — IČESKO-PROVOZNÍ ÚČET (115-5526650297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
převod příspěvků na běžnou činnost strany
2. 5. 2019 500,00 CZK — / — / — Ullmann Alois (1664121053/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Alois Ullmann