Transparentní účet

Název: ICTUS O.P.S. | Číslo: 107-9077360267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
22. 3. 2019 7 500,00 CZK 19791118 / — / — Věra Zajíčková (5554671001/5500)
Věra Zajíčková
21. 3. 2019 300,00 CZK 2019032101 / — / — ZARUBA LADISLAV (152244995/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
19. 3. 2019 150,00 CZK 201811001 / — / — Julie Kytková Holečk (1220880016/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Julie Kytkova
18. 3. 2019 500,00 CZK — / — / — Marušáková Pavla (243960153/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Pavla Marušáková
15. 3. 2019 6 000,00 CZK 2121971 / — / — CMÍRALOVÁ ZDEŇKA (1710213574/600)
INT 14.03.19/15 32 06 0413965
Dar - Cmíralová Zdeňka