1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2020 23,75 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 3. 2020 - 3,56 CZK — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU
7. 2. 2020 10 000,00 CZK 7555091368 / — / — GUTWIRTHOVÁ ILONA (115-5637750207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
9. 1. 2020 21,84 CZK — / — / 5637850267 MOJE ODMĚNY (43-6964370257/100)
BONUS
Hrubý úrok 25.69;Daň 3.85
31. 12. 2019 20,11 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK