Transparentní účet

Název: Infierno s.r.o. | Číslo: 115-5392160267/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
4. 12. 2017 29,00 Kč — / — / — INFIERNO S.R.O. (1153720910217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
4. 12. 2017 - 49 039,00 Kč — / — / — NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE (3503770297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
CHARITATIVNÍ AKCE ŠIPKAŘI 2017
24. 11. 2017 45 408,00 Kč — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
ZÁLEŠÁKOVÁ MARKÉTA
24. 11. 2017 - 29,00 Kč — / 898 / — (6002183110640000/100)
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE
13. 11. 2017 300,00 Kč — / — / — JUHANAKOVA DANA (249214557/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY