Transparentní účet

Název: Infierno s.r.o. | Číslo: 115-5392160267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 2. 2019 160,00 CZK — / — / — ZÁLEŠÁKOVÁ MARKÉTA (86-1714130207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 1. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 - 0,21 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
3. 1. 2019 3 795,24 CZK 1787241 / 4146 / — FÚ pro JMK Brno (35-0077628621/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
3. 1. 2019 - 3 800,00 CZK — / — / — INFIERNO S.R.O. (115-3720910217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU