Transparentní účet

Název: Infierno s.r.o. | Číslo: 115-5392160267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 10. 2018 49,00 CZK — / — / — INFIERNO S.R.O. (115-3779110257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
30. 9. 2018 - 49,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
12. 9. 2018 - 600,00 CZK 180106000 / 51 / 4461682352 POB1086 (27-6180500287/100)
EXE4043707/18/3001-80542-71176
FINANČNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ
KRAJ (ÚP BRNO I)
30. 8. 2018 600,00 CZK — / — / — ZÁLEŠÁKOVÁ MARKÉTA (86-1714130207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
4. 12. 2017 29,00 Kč — / — / — INFIERNO S.R.O. (1153720910217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU