Transparentní účet

Název: Inge Kůsová | Číslo: 115-4488760297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 12. 2018 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
17. 12. 2018 - 2 068,00 CZK — / — / — (23029084/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 12. 2018 2 000,00 CZK — / — / — KRENKOVA MARIE (169554148/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
10. 12. 2018 - 1 310,00 CZK — / — / — (23029084/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
6. 12. 2018 100,00 CZK — / — / — NOVÁK VÁCLAV (208689708/600)
INT 06.12.18/11 21 07 0403179
pomoc na léčbu