Transparentní účet

Název: INSTITUT REGIONÁLNÍ PAMĚTI z.ú. | Číslo: 115-4243590277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
5. 2. 2019 169,00 CZK — / — / 4243590277 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
1. 2. 2019 120,00 CZK — / — / — BERGMANN PETR (19-8761710257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Bergmann Institut
31. 1. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 - 0,06 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
18. 1. 2019 - 2 900,00 CZK — / — / — BERGMANN PETR (19-8761710257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Bergmann Institut