1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
6. 6. 2019 - 1 000 000,00 CZK 9 / 558 / — INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČ (107-0082150247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
prevod na hlavni ucet
4. 3. 2019 - 1 000 000,00 CZK 9 / 558 / — INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČ (107-0082150247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
prevod na provozni ucet
27. 12. 2018 6 694 167,00 CZK 9 / 558 / — ANO 2011 (4070217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
prevod prispevku pro Institut pro politiku a společnost
18. 12. 2018 50 000,00 CZK 45244782 / — / — (120088-0034200166/800)
Česká spořitelna, a.s.
Institut pro politiku a
11. 9. 2018 6 692 500,00 CZK 12018 / 558 / — ANO 2011 (4070217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
prispevek na cinnost IPPS od ANO 2011