Transparentní účet

Název: IPPS - TRANSPARENTNÍ | Číslo: 115-6654170217/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
2. 3. 2018 48 893,18 CZK — / 6020000000 / 1667113912 MedzinArodnY vySehradskY fond (205210-0416029999/100)
ucetSK2911000000002936000250
bankTATRSKBXXXX
21730112 V4 1st instalment
26. 2. 2018 200 000,00 CZK 45244782 / — / — (120088-0034200166/800)
Česká spořitelna, a.s.
Institut pro politiku a
22. 1. 2018 10 000,00 Kč — / — / — FROLÍK ZBYNĚK (275315390237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU