Transparentní účet

Název: J.A.MÍŠÁNEK, Z.S. | Číslo: 107-9162430207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
4. 12. 2018 - 5 600,00 CZK 1656 / 8 / — (2201119365/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Jezdecky areal Misanek
3. 12. 2018 1 600,00 CZK 999 / — / — ŘEHOŘOVÁ ANDREA (7634350207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Jitka Vojta koně 1. a 2.12.2018
30. 11. 2018 - 2 027,00 CZK 8007271 / 1178 / 101113001 PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK (19-5370020247/100)
20181130 PLATEBNÍ KARTY
0008007271 20 190440
VETCENTRUM DUCHEK PRAHA 5 CZE 36 5168 93** **** *821 ECMC 28.11.2018 2.027,0
23. 11. 2018 - 284,00 CZK 3222879362 / — / — (700135002/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
K.symbol-3559
23. 11. 2018 - 732,00 CZK 8007271 / 1178 / 101113001 PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK (19-5370020247/100)
20181123 PLATEBNÍ KARTY
0008007271 12 082617
BENZINA CS 0211 DLOUHA LHOTA CZE 36 5168 93** **** *821 ECMC 22.11.2018 732,0