Transparentní účet

Název: Jan Bauer | Číslo: 115-4680380227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 8. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
20. 8. 2018 - 120 000,00 CZK — / — / — (5132556329/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Triglav ubytko
16. 8. 2018 3 765,26 CZK — / 6020000000 / 1751854612 BALATON-KER-TESZ ZOLDSEG ES GY (205210-0416029999/100)
ucetHU191410013440164548030000
bankMAVOHUHBXXX
ADOMANY
16. 8. 2018 - 100,00 CZK 9 / 898 / 1751854612 (600213-8100000000/100)
POPLATEK ZA ZAHR. PLATBU
31. 7. 2018 3 750,86 CZK — / 6020000000 / 1743689112 EREX TRADE BT (205210-0416029999/100)
ucetHU351040262349505250515510
bankOKHBHUHBXXX
CEROZ CUP 2018. EREX TRADE BT H-5711 GYULA TERENYI U. 4/6 20860909-2-04