Transparentní účet

Název: Pro čistou církev z.s. | Číslo: 115-9641050287/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
24. 5. 2019 - 2 000,00 CZK 190100025 / — / — ANZARI PATRICIE PHDR., CSC. (76545111/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
platba terapie
16. 4. 2019 1 000,00 CZK — / — / — TENKOVÁ OLGA (194965221/600)
SB 15.04.19/21 40 03 04175838
15. 4. 2019 500,00 CZK 65 / 558 / — VERA KURATKOVA (670100-2215007399/6210)
VERA KURATKOVA
OBĚTI CÍRKVE
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
12. 4. 2019 100,00 CZK — / — / — Jan Macek (1264605024/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
10. 4. 2019 25 000,00 CZK — / — / — ROZKOVÁ MARIE (43-2446710217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU