Transparentní účet

Název: JANA KOBĚRSKÁ, Bc. | Číslo: 115-7580890207/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 6. 2018 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
27. 6. 2018 200,00 CZK — / — / — Pálková Jiřina (2103023888/2700)
Pálková Jiřina
Jana Koběrská
Sněženka
25. 6. 2018 500,00 CZK — / — / — KOBĚRSKÁ JANA (86-5095620247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Sněženka