Transparentní účet

Název: JANA KOBĚRSKÁ, Bc. | Číslo: 115-7580890207/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
1. 10. 2018 100,00 CZK — / — / — KOBĚRSKÁ JANA (86-5095620247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
30. 9. 2018 - 0,12 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
31. 8. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
8. 8. 2018 - 688,00 CZK — / — / — (2022155053/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Snezenka