Transparentní účet

Název: JAUNER Československo 2018 | Číslo: 115-8024190247/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 9. 2018 - 300,00 CZK 20180005 / — / — (249738289/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
ze práci na pc ve věci domény
19. 9. 2018 - 12 705,00 CZK 4201805069 / — / — (2111258839/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Variabilní symbol je č. FAKTURY - Daňový doklad 4201805069
19. 9. 2018 - 1 186,00 CZK 180100532 / 308 / 7213328 RISORIA PLUS S.R.O. (115-5840950247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
JAUNER Československo 2018 vzdává čest RISORIA plus s.r.o. za spolehlivost a rychlost Grafických práci.
17. 9. 2018 - 156,00 CZK 5180815656 / — / — (830809001/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
14. 9. 2018 15 500,00 CZK — / — / — REALITY JP & ISAC CO (278271534/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY