Transparentní účet

Název: JEDEME DÁL, Z.S. | Číslo: 115-7064190247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
6. 11. 2018 2 000,00 CZK 201801 / 308 / — SDR.PRO PECI DMO (1926847349/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
SDMO
31. 10. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
9. 10. 2018 169,00 CZK — / — / 7064190247 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
30. 9. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
19. 9. 2018 5 000,00 CZK — / — / — Hyklová Blanka (938559163/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Blanka Hyklová