Transparentní účet

Název: JEDEME DÁL, Z.S. | Číslo: 115-7064190247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
23. 4. 2018 10 000,00 CZK 739244317 / — / — SUCHÁNEK JAN (19-8854540277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Dar Jdeme dal SSK
20. 4. 2018 3 000,00 CZK 50 / — / — Břeň František,MVDr. (1850128013/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
příspěvek na dobré věci od F.
16. 4. 2018 1 500,00 CZK 9 / 308 / — Jandová Jiřina (469803193/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
narozeniny
16. 4. 2018 1 000,00 CZK — / — / — Kubíčková Jana,Ing. (719011093/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
16. 4. 2018 1 500,00 CZK — / — / — Kroftová Jana (2112386189/2700)
Kroftová Jana
Jana Rajdlová transparentní úč
Jana Kroftová