Transparentní účet

Název: JEJDA... | Číslo: 107-9309580227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 7. 2018 25 000,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
PACLÍK ALAN
18. 7. 2018 - 25 731,00 CZK 18000030 / — / — (712742379/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
28. 6. 2018 - 418,00 CZK 41802933 / 308 / — (2100588736/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25. 6. 2018 - 2 000,00 CZK 211800091 / — / — (249018898/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
29. 5. 2018 - 500,00 CZK 18026 / — / — (2500011274/7940)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU