Transparentní účet

Název: Jelimán, z.s. - transparentní účet | Číslo: 115-8835020217/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 4. 2019 200,00 CZK — / 125 / 16248 KRPALKOVA JIRINA (175340242/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
126255
8. 4. 2019 500,00 CZK — / — / — Zelený Oldřich (312608103/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
5. 4. 2019 200,00 CZK — / — / — Bartošová Zuzana (828532103/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
28. 3. 2019 3 000,00 CZK — / — / — HANA DOBEŠOVÁ (115-3400030237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
26. 3. 2019 1 000,00 CZK — / — / — Kamenčáková Hana (278546163/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Hana K.