Transparentní účet

Název: Jenčová Leona | Číslo: 115-7430610257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 8. 2018 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
24. 8. 2018 - 17 300,00 CZK 111900085 / — / — (3002606018/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
24. 8. 2018 - 3 000,00 CZK 111900086 / — / — (3002606018/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
23. 7. 2018 300,00 CZK — / — / — Tereza Černá (1019170864/6100)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Odeslano z Equa bank
17. 7. 2018 1 000,00 CZK — / — / — JOSÍFEK ZELINKOVÁ (172918555/600)
INT 16.07.18/23 16 17 0388569
Pro Nelinku od Marťase <3