Transparentní účet

Název: Jiří Ciml | Číslo: 115-7410270267/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 4. 2019 4 000,00 CZK 27 / — / — ŠÍTALOVÁ EVA (210964107/600)
SB 12.04.19/16 44 48 04172103
9. 4. 2019 2 000,00 CZK 3 / — / — BROŽ VÁCLAV (43-7667570257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
28. 2. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
11. 2. 2019 - 100,00 CZK — / — / — CIML JIŘÍ (43-1268260297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
12. 12. 2018 200,00 CZK — / — / — (/100)
Ciml