Transparentní účet

Název: Jirka | Číslo: 115-7496150257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 10. 2018 - 100 000,00 CZK 91810078 / — / — (300497813/300)
ÚHRADA DO JINÉ BANKY
17. 10. 2018 5 000,00 CZK 25858513 / 308 / — TILAK, A.S. (5874990247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
16. 10. 2018 - 20,00 CZK — / 898 / — (600214-6110419999/100)
POPLATEK ZA OZNÁMENÍ
15. 10. 2018 1 000,00 CZK — / — / — Kristýna Lancingerov (1438386010/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
25. 9. 2018 1 000,00 CZK — / — / — VYSLOUŽIL PAVEL (107-6613480227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
H.S. Jeseníky - ČHS