1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
4. 2. 2020 10 000,00 CZK 6301 / — / — MIKLICA ALEŠ (27-2349400217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 12. 2019 0,51 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2019 - 0,08 CZK — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU
31. 12. 2018 3,41 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2018 - 0,51 CZK — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU