Transparentní účet

Název: Karlovaráci | Číslo: 115-5750690277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
21. 9. 2018 - 50 000,00 CZK 6609160921 / 308 / — (265980841/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
převod prostředků na volební kampaň(účet)
19. 9. 2018 25 000,00 CZK 1 / — / — KOPFSTEIN JOSEF (43-3625490277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
14. 9. 2018 25 000,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
HAVEL ZDENĚK
12. 9. 2018 - 50 000,00 CZK 6609160912 / 308 / — (265980841/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
převod prostředků na volební kampaň(účet)
10. 9. 2018 25 000,00 CZK 790116 / — / — Skuhravý Václav (1147696123/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY