Transparentní účet

Název: Karlovaráci | Číslo: 115-5750690277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 10. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
5. 10. 2018 - 26 000,00 CZK 6609160510 / 308 / — (265980841/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
převod prostředků na volební kampaň(účet)
4. 10. 2018 - 50 000,00 CZK 6609160410 / 308 / — (265980841/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
převod prostředků na volební kampaň(účet)
4. 10. 2018 25 000,00 CZK 11 / — / — SUCHAN HOSTINSTVI (179489271/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dar Karlovaraci