Transparentní účet

Název: Karlovaráci | Číslo: 115-5750690277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
21. 1. 2019 - 4 000,00 CZK 267210119 / 308 / — KARLOVARÁCI (115-5751370267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
14. 1. 2019 - 5 000,00 CZK 14012019 / 308 / — KARLOVARÁCI (115-5751370267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 12. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 12. 2018 - 100 000,00 CZK 6609161218 / 308 / — (265980841/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
převod prostř.rek.kamp.