Transparentní účet

Název: KLEN, Z.S. | Číslo: 115-7567850227/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
9. 7. 2018 300,00 CZK — / — / — KYSELOVÁ IVA (43-0545960247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU