Transparentní účet

Název: Klub rodičů a přátel SOŠCL Praha-Ruzyně | Číslo: 107-7142110207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 7. 2018 750,00 CZK 50684 / — / — Gray Michaela,Mgr. (610736103/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
17. 7. 2018 - 1 295,00 CZK — / — / — (2057726063/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30. 6. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 6. 2018 - 138,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
28. 6. 2018 - 4 840,00 CZK 3012018 / 308 / — (2600834809/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KRPŠ soscl-ruzyně