Transparentní účet

Název: Klub rodičů a přátel SOŠCL Praha-Ruzyně | Číslo: 107-7142110207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 5. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
23. 5. 2019 - 2 650,00 CZK 19300384 / 308 / — SPRÁVA NEMOVITOSTÍ HRADEC KRÁL (27-0315020217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
ubytování - výstava letectví v HK
30. 4. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 3. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
4. 3. 2019 1 300,00 CZK 51617 / — / — Petr David (2159937013/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Martin Petr - party