Transparentní účet

Název: Kniha Podešvovi | Číslo: 115-9739770207/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 5. 2019 50 000,00 CZK 490704 / 308 / — BURES LIBOR (283007500/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
BURES LIBOR PUJCKA KNIHA PODESVOVI
15. 5. 2019 50 000,00 CZK 490704 / 308 / — BUREŠ LIBOR (224963703/600)
INT 14.05.19/20 27 46 0420762
BURES LIBOR PUJCKA KNIHA PODESVOVI
15. 5. 2019 - 100 000,00 CZK — / — / — (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI
BUREŠ LIBOR
15. 5. 2019 - 75,00 CZK — / 898 / — (600218-3110660000/100)
POPLATEK
15. 5. 2019 150 000,00 CZK — / 308 / — KORYTÁŘ JOSEF (43-2273250207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
dar kniha Podešvovi