Transparentní účet

Název: Kocourová Michaela | Číslo: 115-1435590227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
13. 11. 2018 500,00 CZK — / — / — Schöbelová Denisa (1158389073/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
4.C Schobel Lukas
12. 11. 2018 2 000,00 CZK — / — / — Holá Milena (61242193/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
LUKA3 HOLY
6. 11. 2018 1 000,00 CZK 51311183 / — / — MRKOSOVÁ LENKA (51-1965750267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
NATALIE MRKOSOVÁ
5. 11. 2018 1 000,00 CZK — / — / — PILIKOVA MICHAELA (264176149/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Michaela Pilikova
2. 11. 2018 1 500,00 CZK — / — / — Puchmertl Josef (907103163/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Puchmertl Lukas