Transparentní účet

Název: Kocourová Michaela | Číslo: 115-1435590227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 2. 2019 - 500,00 CZK — / — / — (2748751153/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 2. 2019 - 250,00 CZK — / — / — (274789758/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 2. 2019 - 1 675,00 CZK 2017025437 / — / — (2000111375/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 2. 2019 - 370,00 CZK — / — / — PODZIMKOVÁ DANIELA (107-1297390277/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 2. 2019 - 125,00 CZK — / — / — (274789758/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU