Transparentní účet

Název: Kolíňáci z.s. | Číslo: 115-7149160207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
28. 11. 2018 - 3 800,00 CZK 18010046 / 308 / — (217543591/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 10. 2018 - 10 382,00 CZK 38320150 / 8 / — SICCO S.R.O. (107-3863270237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 10. 2018 - 5 412,00 CZK 2118028378 / 8 / — MAFRA A.S. (1218942011/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 10. 2018 - 4 000,00 CZK — / — / — (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI
POSPÍŠIL JAN
1. 10. 2018 - 75,00 CZK — / 898 / — (600218-3110180000/100)
POPLATEK