Transparentní účet

Název: Kolíňáci z.s. | Číslo: 115-7149160207/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 4. 2018 400,00 CZK — / — / — KRCMAR PETR (158381456/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Krcmar
18. 4. 2018 400,00 CZK 14 / 308 / — JANCAK BORIS (189210641/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
JANCAK
17. 4. 2018 400,00 CZK — / — / — Novotný Daniel (450308133/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Daniel Novotný
17. 4. 2018 400,00 CZK — / — / — Skoupý Jaroslav (166773003/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
SKOUPY
13. 4. 2018 400,00 CZK 9 / 308 / — POSPÍŠIL JAN (19-7160560287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
JAN POSPISIL