Transparentní účet

Název: KONEC TOULÁNÍ | Číslo: 43-8362330257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 4. 2018 250,00 CZK — / — / — MIROSLAVA PODZIMKOVA (670100-2204084305/6210)
MIROSLAVA PODZIMKOVA
KONEC TOULÁNÍ
PRO KOČIČKY OD MIRKA PODZIMKOVÁ
19. 4. 2018 185,00 CZK — / — / — HYBNEROVA VERA (124594736/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
aukce Aicha
19. 4. 2018 130,00 CZK — / — / — Mikulková Lenka (2689805173/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Lenka Mikulková
19. 4. 2018 200,00 CZK 111 / — / — SKARDOVA RADKA (176307209/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
19. 4. 2018 400,00 CZK — / — / — KOUBKOVA PAVLA (212499894/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
)