Transparentní účet

Název: KONEC TOULÁNÍ | Číslo: 115-4569900247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2018 - 42,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
23. 11. 2018 - 12 173,00 CZK 218002700 / 558 / — AA-VET, S.R.O. (7462720207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
23. 11. 2018 200,00 CZK — / — / — Adriana Janyšová (1016685483/6100)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
21. 11. 2018 200,00 CZK 35301 / — / — PESKA ZDENEK (111429803/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Panleukopenie
21. 11. 2018 1 000,00 CZK — / 308 / — LNĚNIČKOVÁ ALENA (141846341/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Panleukopenie