Transparentní účet

Název: KONEC TOULÁNÍ | Číslo: 115-4569900247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
23. 8. 2018 500,00 CZK — / — / — Tomanová, Jana (2900794845/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dle potřeby -)
9. 8. 2018 - 942,00 CZK 2214 / 558 / — MVDR. KRISTÝNA PINTEROVÁ (107-4142400227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9. 8. 2018 - 400,00 CZK 2215 / 558 / — MVDR. KRISTÝNA PINTEROVÁ (107-4142400227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9. 8. 2018 - 660,00 CZK 2231 / 558 / — MVDR. KRISTÝNA PINTEROVÁ (107-4142400227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9. 8. 2018 - 605,00 CZK 2232 / 558 / — MVDR. KRISTÝNA PINTEROVÁ (107-4142400227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU