Transparentní účet

Název: Konečná Lucie | Číslo: 115-8441790227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 3. 2019 0,02 CZK — / — / — KONEČNÁ LUCIE (86-6993220207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
28. 2. 2019 - 0,02 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
5. 2. 2019 6,00 CZK — / — / — KONEČNÁ LUCIE (86-6993220207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 1. 2019 - 409,00 CZK — / — / — KONEČNÁ LUCIE (86-6993220207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 1. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY