Transparentní účet

Název: Konečná Lucie | Číslo: 115-8441790227/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 12. 2018 200,00 CZK — / — / — SKOPALOVÁ PAVLÍNA (43-9087030237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Příspěvek na boxy Skopalova
11. 12. 2018 1 000,00 CZK — / — / — KOvalová Kamila (1185024053/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Konici - pozdrav z Krnova
10. 12. 2018 1 000,00 CZK — / — / — REZNER KAREL (107-5931520277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
táta Já
10. 12. 2018 200,00 CZK — / — / — Petra Aksenowá (1023052406/6100)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
10. 12. 2018 1 000,00 CZK — / — / — Radim Vrba (1025766701/6100)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY