Transparentní účet

Název: KORID LK, SPOL. S R.O. | Číslo: 35-5526710237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 9. 2018 168,19 CZK 2018176 / — / — HOFMEISTER TOMAS (7215979/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Platba 08/18 za tel. c. 737747835
14. 9. 2018 365,42 CZK 2018173 / — / — Lenka Švejdová (1013925867/6100)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
14. 9. 2018 168,19 CZK 2018174 / — / — AUTOBUSY LK, S.R.O. (115-6930490277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
ALK-tlf 8/18
12. 9. 2018 - 52,47 CZK 5137465690 / 308 / — (133790245/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KORID LK - datová zpráva
12. 9. 2018 - 1 598,41 CZK 4118040624 / 8 / — (1057007849/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KORID LK - toner