Transparentní účet

Název: KORID LK, SPOL. S R.O. | Číslo: 35-5526710237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 4. 2019 14 036,00 CZK 2019061 / 308 / — ČSAD ČESKÁ LÍPA A.S. (78-5299030257/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
17. 4. 2019 832,00 CZK 432019 / — / — Hruboň Jiří,Ing. (312143123/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Vratka přeplatku CP
17. 4. 2019 7 260,00 CZK 2019069 / 308 / — DOPRAVNÍ PODNIK MĚST LIBERCE A (4306461/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
16. 4. 2019 1 306,80 CZK 2019062 / 308 / 27267351 COMPAG CZ S.R.O. (107-1158840207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
korid lk, spol. s r.o. S kontrolni cinnost 3/2019
16. 4. 2019 - 1 025,00 CZK 27267351 / 1148 / — (748-0077628461/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU