Transparentní účet

Název: KORID LK, SPOL. S R.O. | Číslo: 35-5526710237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 11. 2018 700,00 CZK 2018219 / — / — Doctrina - základní (3849409001/5500)
Doctrina - základní
12. 11. 2018 592,85 CZK 2018223 / — / — AUTOBUSY LK, S.R.O. (115-6930490277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
ALK 10/18
9. 11. 2018 350,90 CZK 2018222 / — / — Lenka Švejdová (1013925867/6100)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
9. 11. 2018 - 1 500,00 CZK 608175514 / 8 / — (8450229028/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9. 11. 2018 - 1 540,00 CZK 2018095 / 308 / — (7764269001/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU