Transparentní účet

Název: KOSOVA HORA SOC.ZÁZ.V PARKU ZA POTOKEM | Číslo: 107-9721060207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
4. 10. 2018 - 6 537,00 CZK 1552799627 / — / — (5050013021/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Obec Kosova Hora
30. 9. 2018 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
27. 9. 2018 - 6 064,00 CZK 180100159 / 308 / — (225219898/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
platba za geotextilie, kari site, Obec Kosova Hora
27. 9. 2018 - 4 669,00 CZK 1552796195 / — / — (5050013021/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Obec Kosova Hora