Transparentní účet

Název: Kozí alternativa - účet pro příspěvky | Číslo: 115-5527330287/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 8. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
27. 8. 2018 300,00 CZK — / — / — Karolína Hloušková (3938196001/5500)
Karolína Hloušková
od Karolíny
22. 8. 2018 200,00 CZK — / — / — Ulčák Zbyněk,Ing. (482596053/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
14. 8. 2018 500,00 CZK — / — / — MARADA RADIM (107149665/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Na podporu svobodomyslnych aktivit.
13. 8. 2018 300,00 CZK — / — / — Jaklová Dana,MgA. (538106173/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dana Jaklová