Transparentní účet

Název: KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, A.S. | Číslo: 115-7708470237/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
10. 10. 2018 25 000 000,00 CZK 99067 / 558 / — LIBERECKÝ KRAJ (19-7964000277/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU