Transparentní účet

Název: KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, A.S. | Číslo: 115-7708470237/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
13. 12. 2018 - 15 004 000,00 CZK 2018111 / 8 / — (3291830349/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
10. 10. 2018 25 000 000,00 CZK 99067 / 558 / — LIBERECKÝ KRAJ (19-7964000277/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU