1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
2. 4. 2020 - 18 459,23 CZK 1968966413 / 308 / — CCS ČESKÁ SPOLEČNOST PRO PLATE (592140081/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 4. 2020 3 175 000,00 CZK 160104 / 558 / — LIBERECKÝ KRAJ (19-7964000277/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
1. 4. 2020 - 5,00 CZK 10219815 / 898 / 201101001 PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK (19-5370020247/100)
20200401 PLATEBNÍ KARTY
1. 4. 2020 - 240,00 CZK — / 898 / — (600213-0110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000000032331461
31. 3. 2020 8 708 017,00 CZK 202091331 / 558 / — LIBERECKÝ KRAJ (19-7964000277/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU