Transparentní účet

Název: KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE | Číslo: 32331461/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 9. 2018 4 200,00 CZK 51018007 / — / — S-A OKNA s.r.o. (2800980560/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
lešení
20. 9. 2018 1 330,00 CZK 540180010 / — / — Tradiční dům s.r.o. (28287373/5500)
Tradiční dům s.r.o.
Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o.
20. 9. 2018 - 5 585,00 CZK 2018197 / 308 / — ČASTULÍK ZDENĚK (94-4647450297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521180632; Zdenek Castulik
20. 9. 2018 - 7 235,80 CZK 3180191 / 308 / — (415181333/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521180592; NTD group a.s.
20. 9. 2018 - 351 317,00 CZK 110180802 / 308 / — SILNICE LK A.S. (43-9618960207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521180603; Silnice LK a.s.