Transparentní účet

Název: KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE | Číslo: 32331461/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 11. 2018 2 241,00 CZK 531180164 / 8 / — KOVOSROT GROUP CZ (315351753/300)
KOVOSROT GROUP CZ
KRAJSKA SPRAVA SILNI
XXXDTAXXX
16. 11. 2018 18 725,00 CZK 70946078 / 308 / — KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECK (107-0032331461/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
16. 11. 2018 - 302,50 CZK 120810 / 308 / — (190004001/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521180777-Ventura - Petr Sadilek
16. 11. 2018 - 2 481,00 CZK 1801195 / 308 / — REVIZE-EZ S.R.O. (115-3896650287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521180773-Revize-ez s.r.o.
16. 11. 2018 - 4 285,00 CZK 2018201389 / 308 / — (262664181/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521180805-KANCL s.r.o.