Transparentní účet

Název: KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE | Číslo: 32331461/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
23. 5. 2019 345,00 CZK 531190053 / 308 / — Vršan Martin (632497123/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
23. 5. 2019 - 192 654,00 CZK 110190566 / 308 / — SILNICE LK A.S. (43-9618960207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521190336-Silnice LK a.s.
23. 5. 2019 - 787 074,00 CZK 110190564 / 308 / — SILNICE LK A.S. (43-9618960207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521190337-Silnice LK a.s.
23. 5. 2019 - 858 889,00 CZK 110190567 / 308 / — SILNICE LK A.S. (43-9618960207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521190338-Silnice LK a.s.
23. 5. 2019 - 936 899,00 CZK 110190565 / 308 / — SILNICE LK A.S. (43-9618960207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521190339-Silnice LK a.s.