Transparentní účet

Název: KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE | Číslo: 32331461/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
25. 4. 2018 - 792,00 CZK 5137292355 / 308 / — (133790245/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521180233
25. 4. 2018 - 4 195,00 CZK 110180490 / 308 / — SILNICE LK A.S. (43-9618960207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521180223
25. 4. 2018 - 5 512,13 CZK 110181012 / 308 / — ZDENĚK KUČERA - AUTOSPORT (19-6297550237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521180229
25. 4. 2018 - 10 600,00 CZK 76 / 308 / — (170221674/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521180222
25. 4. 2018 - 29 343,00 CZK 2018043 / 308 / — (274779891/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521180257