1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 3. 2020 - 24 200,00 CZK 20011 / 308 / — (4150000522/6800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521200129-ARR - Agentura regionalniho rozvoje, spol. s r.o.
11. 3. 2020 - 3 146,00 CZK 2 / 308 / — ZVĚDĚLÍK PETR (19-4656660237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521200102-Petr Zvedelik
11. 3. 2020 - 19 560,00 CZK 4 / 308 / — ZVĚDĚLÍK PETR (19-4656660237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521200104-Petr Zvedelik
11. 3. 2020 - 79 061,00 CZK 3 / 308 / — ZVĚDĚLÍK PETR (19-4656660237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521200103-Petr Zvedelik
1. 3. 2020 - 25,20 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000439005850267