Transparentní účet

Název: KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE | Číslo: 43-9005850267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
7. 11. 2018 - 480,00 CZK 562018 / 308 / — (204013401/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521180752; Libor Stehlik
6. 11. 2018 211 750,00 CZK 912201814 / 558 / — LIBERECKÝ KRAJ (19-7964000277/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
1. 11. 2018 - 24,70 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000439005850267
31. 10. 2018 - 85,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR
31. 10. 2018 - 100,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU