Transparentní účet

Název: KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE | Číslo: 19-7963780267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 6. 2019 - 212,00 CZK 6026190206 / 308 / — POVODI LABE, STÁTNÍ PODNIK (9732451/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521190399-Povodi Labe, statni podnik
17. 6. 2019 - 32 065,00 CZK 56 / 308 / — (305804843/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521190392-BERYL, spol.s.r.o.
11. 6. 2019 9 663,06 CZK 531190057 / 308 / — JAROSLAV SLUKA (1502533784/600)
INT 10.06.19/22 01 31 0423637
10. 6. 2019 - 14 950,00 CZK 70946078 / 308 / — KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECK (32331461/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
10. 6. 2019 - 162 000,00 CZK 70946078 / 1148 / — (7704-0077628461/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU