Transparentní účet

Název: KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE | Číslo: 19-7963780267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 11. 2018 - 34 660,45 CZK 70946078 / 308 / — KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECK (32331461/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9. 11. 2018 - 239 701,00 CZK 2018028 / 308 / — (3813178379/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521180721; IMCZ Projektova a konzultacni spol.s r.o.
8. 11. 2018 200,00 CZK 3811639 / — / — SPÚ (150017-0003723001/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Přeplatek nájemného ze smlouvy č. 38N16/39
8. 11. 2018 25 075,00 CZK 6740499 / 558 / — Česká pojišťovna a.s (2106989485/2700)
Česká pojišťovna a.s.
570856156
8. 11. 2018 - 210,00 CZK 9081018271 / 210 / — SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ (3507501/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU