Transparentní účet

Název: KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE | Číslo: 19-7963780267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 4. 2019 - 269,10 CZK 19035427 / 308 / — (2051650408/2600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521190247-NESS Czech s.r.o.
18. 4. 2019 - 278,00 CZK 1917670044 / 308 / — LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P. HRAD (19-0206520247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521190261-Lesy Ceske republiky, s.p., LS Melnik
17. 4. 2019 15 116,12 CZK 531190027 / 308 / — SORBENTS s.r.o. (2501269154/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
SORBENTS s.r.o. - nájemné 2.Q 2019 - Ralsko Ploužnice
17. 4. 2019 3 819,00 CZK 531190028 / 308 / — Univerzita Ústí n.L. (160098-0001133411/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
KRAJSKA SPRAVA SILNI-2190101807, 2190101807 KRAJSKA SPRAVA SILNI
16. 4. 2019 - 2 214,00 CZK 70946078 / 1148 / — (8758-0027727461/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU