Transparentní účet

Název: KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE | Číslo: 107-3832810237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
8. 2. 2019 - 355 384,43 EUR — / 6020000000 / 1869900121 STRABAG a.s. (205210-0316020000/100)
ucetCZ1055000000001100019221
bankRZBCCZPPXXX
522180009
31. 1. 2019 - 3,30 EUR — / — / — (0/100)
POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR
31. 1. 2019 - 3,88 EUR — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
1. 1. 2019 - 0,10 EUR — / 898 / — (160600-0110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001073832810237
31. 12. 2018 - 3,30 EUR — / — / — (0/100)
POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR