Transparentní účet

Název: KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE | Číslo: 107-3832810237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 12. 2018 - 0,51 EUR — / 898 / — (160600-0110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001073832810237
30. 11. 2018 - 3,28 EUR — / — / — (0/100)
POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR
30. 11. 2018 - 3,85 EUR — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
29. 11. 2018 34 171,59 EUR — / 6020000000 / 1805939312 STRABAG a.s. (205210-0416029999/100)
ucetCZ1055000000001100019221
bankRZBCCZPPXXX
532180001 / 2018.11.13
29. 11. 2018 - 5,59 EUR 51930 / 6022030100 / 1805939312 (0/100)
POPLATEK ZA ZAHR. PLATBU