Transparentní účet

Název: KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE | Číslo: 107-5393080277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
7. 5. 2019 - 4 225,00 CZK 20402019 / 308 / — (605896663/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521190295-Zuzana Melincsjarova,tlumocnce a prekladatelka
2. 5. 2019 - 4 000 000,00 CZK 70946078 / 308 / — KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECK (19-7963780267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
2. 5. 2019 - 11 000 000,00 CZK 70946078 / 308 / — KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECK (32331461/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 5. 2019 - 2,50 CZK — / 898 / — (600213-0110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001075393080277
30. 4. 2019 12 760 000,00 CZK — / — / 1930092124 DEAL.OBCHODY S KLIENTY 7 (19-5371110287/100)
SPOT 1930092124
2479524