Transparentní účet

Název: KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE | Číslo: 107-5393080277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 11. 2018 - 37 510,00 CZK 20180613 / 308 / — (805061783/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521180804-PhDr. Romana Kuzelova, Ph.D.
16. 11. 2018 - 52 030,00 CZK 20180612 / 308 / — (805061783/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521180803-PhDr. Romana Kuzelova, Ph.D.
14. 11. 2018 - 52 550,00 CZK 1805 / 308 / — (159448755/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521180725-Trojzemi, o.p.s.
13. 11. 2018 40 000 000,00 CZK 923201805 / 558 / — LIBERECKÝ KRAJ (19-7964000277/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
1. 11. 2018 - 18,70 CZK — / 898 / — (600213-0110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001075393080277