Transparentní účet

Název: KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE | Číslo: 107-5393080277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 12. 2018 - 40,50 CZK — / 898 / — (600213-0110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001075393080277
30. 11. 2018 - 85,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR
30. 11. 2018 - 100,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
29. 11. 2018 - 50 467 994,00 CZK 6600011601 / 308 / — LIBERECKÝ KRAJ (19-7964000277/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
27. 11. 2018 2 000 000,00 CZK 70946078 / 308 / — KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECK (32331461/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU