Transparentní účet

Název: KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE | Číslo: 107-5393080277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 2. 2019 - 3 252,48 CZK 132019 / 308 / — ING. KARÍNA KURKOVÁ (115-2742660277/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521190043-ing. Karina Kurkova
15. 2. 2019 - 15 400,00 CZK 1901 / 308 / — (159448755/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521190018-Trojzemi, o.p.s.
1. 2. 2019 - 7,40 CZK — / 898 / — (600213-0110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001075393080277
31. 1. 2019 - 85,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR
31. 1. 2019 - 100,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU