1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
27. 1. 2020 255 728,95 CZK 9659243 / — / — Salinger, z.s. (1080693349/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Vratka dotace za rok 2019
27. 1. 2020 - 24 299,00 CZK 202031092 / 308 / — (2500160931/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
27. 1. 2020 - 31 257,53 CZK 9319011915 / 308 / — OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S. (78-8883900227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
27. 1. 2020 - 34 330,12 CZK 1919040126 / 308 / — (273231648/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
27. 1. 2020 - 42 486,00 CZK 102000183 / 8 / — (219358445/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU