Transparentní účet

Název: Křížovníci s červeným srdcem - Cyriaci | Číslo: 107-2495060257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
6. 11. 2018 169,00 CZK — / — / 2495060257 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
31. 10. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 10. 2018 - 0,23 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
9. 10. 2018 169,00 CZK — / — / 2495060257 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
4. 10. 2018 500,00 CZK — / — / — STANISLAV JIŘÍ (27-6128590297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU