Transparentní účet

Název: Krizový fond LK - KB | Číslo: 107-6723090297/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 41,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
30. 9. 2018 41,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
19. 9. 2018 - 600 000,00 CZK 310421 / 558 / — (3675047329/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 9. 2018 600 000,00 CZK 310421 / 6 / — NEEX3675047329 (10006-0323910113/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Neexistujici ucet 3675047329
14. 9. 2018 - 62 750,00 CZK 310420 / 558 / — K-9 RESCUE CZ, Z. S. (115-4053030287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU