Transparentní účet

Název: Krizový fond LK - KB | Číslo: 107-6723090297/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 4. 2018 41,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK