Transparentní účet

Název: Krizový fond LK - KB | Číslo: 107-6723090297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 41,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2018 41,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
27. 12. 2018 2 070 601,62 CZK 931 / 558 / — LIBERECKÝ KRAJ (19-7964000277/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
18. 12. 2018 17,00 CZK 310418 / 558 / — HZS Liberec.kraje (77540881/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
PYORD1001943335 943335 VRACENI FIN.PROSTR.-PROJEKT ODSTR.
30. 11. 2018 41,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK