Transparentní účet

Název: KSSF z.s. | Číslo: 115-6929020227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 11. 2018 5 742,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
12. 11. 2018 - 29,00 CZK — / 898 / — (600218-3110460000/100)
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE
31. 10. 2018 - 19 360,00 CZK 20180297 / — / — (253099686/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
29. 10. 2018 4 127,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
29. 10. 2018 - 29,00 CZK — / 898 / — (600218-3110460000/100)
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE