Transparentní účet

Název: KULTURA Z.S. | Číslo: 115-3105420267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
8. 2. 2019 - 1 000,00 CZK 392018 / 308 / — (162092606/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
5. 2. 2019 70,00 CZK — / — / 3105420267 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 41.40%
31. 1. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 - 24,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
16. 1. 2019 - 3 800,00 CZK 18400310 / 308 / — (5604292/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU