Transparentní účet

Název: Kusý Martin | Číslo: 115-5641220217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 - 29,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 10. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
23. 10. 2018 - 2 469,00 CZK 532823811 / — / — (2500423391/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
wobenzym 800
30. 9. 2018 - 29,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 9. 2018 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY