Transparentní účet

Název: Kusý Martin | Číslo: 115-5641220217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
4. 9. 2018 300,00 CZK — / — / — Marie Wolková (135535002/5500)
Marie Wolková
31. 8. 2018 - 29,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 8. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
14. 8. 2018 200,00 CZK — / — / — MÜLLEROVÁ VENDULKA (86-0525610207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 7. 2018 - 29,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU