1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 8. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
20. 8. 2019 - 71 404,00 CZK 6139855 / — / — AQUAKLIM, S.R.O. (43-4929980237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20. 6. 2019 5 000,00 CZK 13 / — / — SERBUS IVAN (411945041/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
11. 4. 2019 1 000,00 CZK — / — / — Surovýchová Romana (1557013073/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
8. 4. 2019 500,00 CZK — / — / — LUBOS POLAK (670100-2207404378/6210)
LUBOS POLAK
LADISLAVZOULA
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ