Transparentní účet

Název: Lenka Tomášová | Číslo: 115-7365140227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 9. 2018 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 8. 2018 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 7. 2018 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
9. 7. 2018 400,00 CZK — / — / — LOUCKÁ KATEŘINA (51-7257490297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU