Transparentní účet

Název: Lenka Tomášová | Číslo: 115-7365140227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 8. 2018 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 7. 2018 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
9. 7. 2018 400,00 CZK — / — / — LOUCKÁ KATEŘINA (51-7257490297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
3. 7. 2018 - 261,00 CZK 9802886 / 1178 / 102123001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20180703 PLATEBNÍ KARTY
0009802886 9 000000
LIFTAGO PRAHA 1 CZ 33 4779 75** **** *040 VISA 01.07.2018 261,0
2. 7. 2018 - 1,00 CZK 9802886 / 1178 / 102123001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20180701 PLATEBNÍ KARTY
0009802886 9 000000
LIFTAGO PRAHA 1 CZ 33 4779 75** **** *040 VISA 30.06.2018 1,0