Transparentní účet

Název: LIBERECKÝ KRAJ | Číslo: 27-8083480287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2018 41,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
6. 3. 2018 71 942,03 CZK 8321854029 / 558 / — Obec Krompach (903996339/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1. 3. 2018 - 74 621,11 CZK 8321704029 / 558 / — (903996339/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
REKONSTRUKCE VODOVODU VALY II
28. 2. 2018 41,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
14. 2. 2018 - 12 700,00 CZK 8321795055 / 558 / — OBEC SVOJEK (9122581/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
FOV - DOPLATEK 'OPRAVA VODOJEMU'