Transparentní účet

Název: LIBERECKÝ KRAJ | Číslo: 19-7964240297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
13. 11. 2018 - 625 187,00 CZK 13305 / 558 / — ALVALÍDA, Z.S. (27-8084010287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
12. 11. 2018 625 187,00 CZK 13305 / — / — ADVAITA, Z.Ú. (19-8969480227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
vratka mylné platby
8. 11. 2018 - 4 189,00 CZK 13305 / 558 / — (231232917/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
8. 11. 2018 - 32 209,00 CZK 13305 / 558 / — (94-0002811421/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
8. 11. 2018 - 44 000,00 CZK 13305 / 558 / — OBEC HORNÍ POLICE (18426421/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU