Transparentní účet

Název: LIBERECKÝ KRAJ | Číslo: 19-7964210207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 11. 2018 201 600,00 CZK 4500851425 / 558 / 62237039 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKO (2612750207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
vratka nedočerpaného příspěvku
6. 11. 2018 - 36 754,00 CZK 146900000 / 558 / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, SEMI (19-1280810247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
6. 11. 2018 - 289 025,00 CZK 142800000 / 558 / — STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKO (107-5086340227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
6. 11. 2018 - 53 027,00 CZK 145900000 / 558 / — (903486339/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
6. 11. 2018 - 59 503,00 CZK 146000000 / 558 / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOL (78-6140400257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU