Transparentní účet

Název: LIBERECKÝ KRAJ | Číslo: 19-7964200287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
23. 4. 2018 - 28 000,00 CZK — / 6020000000 / 1714130411 Czech-American TV Herald (205210-0316020000/100)
ucet2000041145537
bankWFBIUS6SXXX
23. 4. 2018 3 000,00 CZK 2018680295 / 308 / — GORDIC SPOL.S R.O. (19-4645580207/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
23. 4. 2018 - 2 269,00 CZK 181265 / 308 / — KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, A.S (36631461/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
23. 4. 2018 - 2 500,00 CZK 2018019 / 308 / — FOKUS LIBEREC O.P.S. (19-7250350267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
23. 4. 2018 - 2 727,00 CZK 180102571 / 308 / — PEMA VELKOOBCHOD S.R.O. (43-9361560207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU