Transparentní účet

Název: LIBERECKÝ KRAJ | Číslo: 19-7964000277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 4. 2019 - 252,00 CZK 9 / 898 / 1908021611 (0/100)
POPLATEK ZAHR. ODCHOZÍ ÚHRADA
17. 4. 2019 - 180 000,00 CZK 280022 / 558 / — (1304105359/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 4. 2019 - 413 440,00 CZK 5700051523 / 558 / — (5624912/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 4. 2019 - 7 794 651,00 CZK 201991332 / 558 / — KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECK (32331461/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 4. 2019 - 40 545 000,00 CZK 13305 / 558 / — LIBERECKÝ KRAJ (19-7964240297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU