Transparentní účet

Název: LIBERECKÝ KRAJ | Číslo: 19-7964000277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
13. 12. 2018 250 000,00 CZK 22342011 / — / — DENSO MANUFACTURING (2039150101/2600)
HEYROVSKEHO 476
13. 12. 2018 1 648 209,00 CZK 5500951513 / 558 / — DOMOV PRO SENIORY VRATISLAVICE (78-6239640277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
vrácení platby
13. 12. 2018 9 877,50 CZK 20335193 / — / — Obec Lázně Libverda (984940379/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
13. 12. 2018 - 1,50 CZK 50445193 / 558 / — (1263092319/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 12. 2018 - 2,00 CZK 30345193 / 558 / — (213838704/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU