1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 2. 2020 11 970,00 CZK 31205193 / 308 / 831620 OBEC SLUNEČNÁ (24121421/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
17. 2. 2020 2 377 973,00 CZK 53311517 / 3558 / — DŮM SENIORŮ LIBEREC - FRANTIŠK (78-6239500207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
17. 2. 2020 1 093 877,00 CZK 53311510 / 558 / — DOMOV DŮCHODCŮ (19339581/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
příspěvek zřizovatele - vyúčtování - doplacení vratky
17. 2. 2020 5 223,00 CZK 70891508 / — / — CÚ Liberecký kraj (9654-0027727461/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
17. 2. 2020 17 500,00 CZK 70891508 / — / — CÚ Liberecký kraj (6699-0027727461/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY